2021/10/18

Trekke oljefondet ut av alle investeringer i Kina

2021.10.18 kl 11:51

From: Ronny Ager-Wick

To: Finansdepartementet <[email protected]>

Subject: Trekke oljefondet ut av Kina


Hei,

jeg stiller meg spørrende til hvorfor oljefondet fremdeles er investert i Kina.


Med tanke på fondets miljø og etikkprofil, og Kinas mange store miljø og etiske problemer som ikke ser ut til å ha noe forbedringspotensiale - heller det motsatte.


Kina forurenser mer enn alle industriland til sammen. Dette er mye pga at de er fullstendig avhengig av kullkraftverk, og bygger stadig flere av disse.


Kina har en aggressiv holdning mot andre land, mye likt Nazi-regimet i Tyskland før andre verdenskrig. De legger ikke skjul på at de vil erobre Taiwan, som de regner som en del av Kina, og driver med "salami slicing" av landområder mot bl.a. India, der de bygger ut mer og mer og tar over områder som ikke er deres. De har også truet bl.a. Japan med atomvåpen.


Hong Kong er et godt eksempel på hva som vil skje med land som kommer under Kinas kontroll - fullstendig bortfall av demokrati og menneskerettigheter, fengsling av alle som er i opposisjon eller skriver noe som de kinesiske myndigheter ikke er enige it.


Kinas systematiske folkemord av Uyghur folket i den nord-vestlige Xinjiang-provinsen, utrydding av tilhengere av Falung-Gong, Tvungen organ-"donasjon" der fengslede Falung-Gong tilhengere, politiske dissidenter, eller Uyghurs i konsentrasjonsleirer blir drept for deres organer.


Vilkårlig frihetsberøvelse der folk blir tilfeldig fengslet på bakgrunn av politiske avgjørelser.


Alle bedrifter i Kina er å betraktes som en del av Kinas kommunistparti. Det finnes ikke reell økonomisk frihet for firmaer som opererer under Kinas regime. Dersom kommunistpartiet vil at et firma skal gjøre noe som gagner dem, må de gjøre det. Hvis ikke blir de straffet så hardt med "tilfeldig" "korrupsjons-etterforskning" og andre tiltak, at de sannsynlig går konkurs.

Ingen kinesiske firmaer kan stoles på. Verken produktene de produserer, som kan inneholde måter å spionere eller sabotere på, eller økonomisk. Aksjer har ikke et reelt åpent marked. Alt kontrolleres av kommunistpartiet, og som de siste "crack-down" på tech-firmaer viser, partiet kan bare knipse med fingrende, så forsvinner milliarder av investor-penger.


Det kinesiske kommunistpartiet er notoriske for å si en ting offisielt og gjøre noe hel annet. Vi kan ikke stole på noe av det de sier. Man må kun råd fra følge sikre kilder som ikke har forbindelse med kinesiske myndigheter. Mange er betalt av Kina for å si det myndighetene ønsker, så en må gjøre nøye bakgrunns-sjekk av alle som gir råd. I den forbindelse kan jeg rapportere at jeg ikke har noen forbindelse med Kina, Hong Kong, Xin-Jiang, Falung Gong, Freedom 100, eller noen politiske krefter av noe slag som har noe imot Kina. Jeg ønsker kun at oljefondet skal følge de etiske retningslinjer som er gitt ved å trekke seg ut av Kina og evt. andre diktaturer.

Det nytter ikke å se på hva de sier, f.eks. at de lover å minke forurensningen innen et eller annet år. En må se på hva de gjør - bygger stadig flere kullkraftverk...


Jeg kan fortsette - listen over grusomheter som begås av det kinesiske kommunistpartiet er svært lang, og vil sannsynligvis ikke ta slutt før det blir et bytte av regime, noe som dessverre ikke ser ut til å skje med det første - i hvert fall ikke om vestlige land fortsetter å investere der og dermed gi dem mer penger...


Jeg synes det er helt uhørt at vi skal investere i et land som har så lite respekt for mennesker, og økonomisk er det usikkert å investere i et land som ikke har et reelt fritt marked, men heller et regime-styrt marked.


Mitt forslag:

Steng Shanghai-kontoret. Vi kan ikke risikere at nordmenn ender som som politiske fanger slik som Michael Kovrig and Michael Spavor fra Canada.


Selg alt av kinesiske aksjer og forby investering i kinesiske selskaper over hele verden. Invester i aksjer i demokratiske land isteden. Ikke bare er det etisk riktig, det er også mer økonomisk ansvarlig.

Se bl.a. på  Freedom 100 Emerging Markets Index eller andre indexer som er veiet mot frihet og menneskerettigheter. Dette vil også virke holdningsskapende mot utviklingsland - dersom de ikke er frie og demokratiske nok vil oljefondet trekke seg ut / ikke investere der.


Norge bør være et foregangsland når det gjelder å hindre videre utvikling i brutale diktatoriske regimer som Kina. Vi har en unik mulighet til å stemme med pengene våre, og da kan vi ikke stemme på land som ikke gir folket sitt stemmerett (eller helt vanlige menneskerettigheter, for den saks skyld)!


Med vennlig hilsen,

Ronny Ager-Wick


[denne blir oppdatert når jeg får svar]